นอกจากจะเป็นนักการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานแล้ว ดร.เจริญ คันธวงศ์ ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเมือง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะ นักการเมืองอาวุโสของเมืองไทย วิถีทางการเมืองของ ดร.เจริญ ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชน ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดเส้นทางชีวิตของการเป็นนักการเมือง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร รวม 8 สมัย